Klasy postaci


Diablo 3
Biblioteka


Module Sample

Największy zbiór informacji na temat kultowego Diablo III


Zestawy zbroi

      Poniżej zaprezentowano zestawy zbroi wszystkich poszczególnych klas w najnowszym Diablo 3. Wszystkie filmiki zaprezentowane poniżej stworzone zostały w oparci o aktualny build bety co oznacza że w wersji końcowej Diablo 3. uzbrojenie naszych bohaterów może ulec nieznacznym zmianom.

Diablo® und Blizzard Entertainment® sind Marken oder eingetragene Marken von Blizzard Entertainment, Inc., in den USA und/oder anderen Ländern.

Diese Bestimmungen und alle damit verbundenen Materialien, Bilder und Logos sind geschützt © Blizzard Entertainment. Diese Seite ist auf keine Weise verbunden mit oder wird unterstützt von Blizzard Entertainment®.

Design by: LernVid.com feat. Game-Teample.com/ Game-Teample.de